PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Zonnestudio Steffie’s kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zonnestudio Steffie’s, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website (www.zonnestudiosteffies.nl) van Zonnestudio Steffie’s heeft verstrekt;

Zonnestudio Steffie’s kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres
Uw medische gegevens

WAAROM ZONNESTUDIO STEFFIE’S GEGEVENS NODIG HEEFT
Zonnestudio Steffie’s verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Zonnestudio Steffie’s uw persoons- en medische gegevens gebruiken om u goed te kunnen adviseren welke zonnebanken en zonproducten het meest geschikt zijn voor u.

HOE LANG ZONNESTUDIO STEFFIE’S GEGEVENS BEWAART
Zonnestudio Steffie’s bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk verplicht uw dossier te bewaren.

DELEN MET ANDEREN
Zonnestudio Steffie’s verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

VERWERKEN VAN GEGEVENS VAN NIEUWSBRIEFABONNEES
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Zonnestudio Steffie’s verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Een nieuwsbrief
Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Zonnestudio Steffie’s de volgende persoonsgegevens:
• E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Zonnestudio Steffie’s opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven met behulp van de uitschrijflink zoals vermeld onder iedere nieuwsbrief of ons via de email kenbaar maken dat u zich hiervoor wilt uitschrijven.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Zonnestudio Steffie’s worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Zonnestudio Steffie’s gebruikt deze informatie om de werking van de websites te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt en kunnen nooit gekoppeld worden aan persoonlijke medische gegevens.

MINDERJARIGEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zonnestudiosteffies.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zonnestudiosteffies.nl
Zonnestudio Steffie’s zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Zonnestudio Steffie’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zonnestudio Steffie’s bevat geen persoonlijke gegevens en zijn niet gekoppeld aan het systeem met persoonlijke informatie.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zonnestudio Steffie’s verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zonnestudio Steffie’s op via info@zonnestudiosteffies.nl.

Zonnestudio Steffie’s is als volgt te bereiken:
Plantageweg 5, 2951 GN Alblasserdam
Telefoon : 078 – 8508325
E-mailadres : info@zonnestudiosteffies.nl